Actuele nesten

Kennel Reu / Teef (m/v) Geboortedatum + Ouders

van 't Seebosch

F.Th.M. van Kilsdonk
Molenweg 30, 5396 NA Lithoyen
0412-481050
jeannevankilsdonk@yahoo.com
www.vtseebosch.nl

3 / 3

Er zijn geen pups meer beschikbaar.

14 mei 2024

Reu: Medison of the Aire Victor

Teef: Lady Quinsey van 't Seebosch

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Airedale Terrier Club Nederland geeft informatie over beschikbare Airedale Terrier pups indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Hiermee worden de best mogelijke basiscondities geschapen om u een goede Airedale Terrier te laten kopen.

ATTENTIE: Op Internet en in diverse Kranten worden regelmatig nesten Airedale pups aangeboden, soms met de vermelding: "Wij zijn lid van de A.T.C.N." . Indien u het betreffende nest of de genoemde fokker niet terug kunt vinden op deze website, dan kunt u er van uit gaan dat de fokker geen A.T.C.N. clubfokker is en NIET fokt volgens het Airedale Terrier Club Nederland Fokreglement.

U kunt het Verenigingsfokreglement hier downloaden. In het algemeen zijn er geen lange wachttijden , hoewel niet op elk willekeurig moment nesten beschikbaar zijn. Het kan dus zijn dat u een paar weken geduld moet hebben.
Alleen als u een Airedale Terrier pup aanschaft via de A.T.C.N. pupinformatie, weet u zeker dat aan bovengenoemde voorwaarden (aangevuld met die van het volledige A.T.C.N. fokreglement ) is voldaan. Neemt u rechtstreeks contact op met een Airedale Terrier "fokker", die u heeft gevonden via krantenadvertentie, internet, tentoonstelling, clubmatch of anderszins, dan gelden deze voorwaarden niet vanzelfsprekend. Of dan sprake is van een verantwoorde aanschaf blijft de vraag. Leest u maar eens wat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland hier over zegt:

WAAR KOOPT U EEN RASHOND?

Een rashond koopt u bij een fokker. U kunt met een fokker in contact komen op kynologische evenementen als tentoonstellingen en clubmatches. Zo'n contact heeft als belangrijk voordeel dat u nog meer specifieke informatie krijgt over het ras van uw keuze.

Raadplegen van een rasvereniging is vaak de beste weg naar een rashond. Rasverenigingen beschikken over specifieke informatie over hun ras en kennen uit de praktijk de voorwaarden waaraan de bezitters van dat ras moeten voldoen.

Men kan u uitgebreid voorlichten over de voordelen en nadelen die er aan het houden van het ras zitten. De meeste rasverenigingen hanteren een zogenaamde puppylijst. Op deze lijst staan nesten vermeld waarvan de ouderdieren aan minimale eisen voldoen van uiterlijk en gezondheid.

Een aantal rasverenigingen kent zogenaamde clubfokkers. Deze clubfokkers onderschrijven het fokbeleid van de vereniging. Zo'n fokbeleid bevat bijvoorbeeld voorwaarden voor de leeftijd van de ouderdieren, de frequentie waarin met een teef mag worden gefokt en eisen die gericht zijn op het terugdringen van erfelijke aandoeningen.

Een andere mogelijkheid om een hond te kopen, de advertentie in de krant, is ten sterkste af te raden . Vaak leidt dit tot teleurstelling. Als het om een enigszins bekend ras gaat, waarvoor in Nederland een rasvereniging bestaat, duidt de noodzaak tot adverteren er klaarblijkelijk op dat de fokker zich buiten de georganiseerde kynologie heeft geplaatst (dat wil overigens niet zeggen dat deze honden geen stamboom kunnen krijgen).