Lidmaatschap

Beste leden van de Airedale Terrier Club Nederland; hebben wij uw meest recente email adres? Meld het ons en u krijgt ook van ons de Airedale Nieuwsbrief!
Als U geïnteresseerd bent in de Airedale Terrier, kunt U lid worden van de Airedale Terrier Club Nederland. Als lid van de A.T.C.N. ontvangt U 4 x per jaar het clubblad met allerlei wetenswaardigheden over Uw hond.
Voorts wordt U geïnformeerd over de clubactiviteiten zoals:
    •    Jaarlijkse Airedale Terrier Tentoonstellingen
    •    Jaarlijkse Clubdag / Familiedag / Jongehondendag
    •    Deelname aan Nationale Dierenshow
    •    Gezamenlijke strand- of boswandelingen
    •    Algemene Ledenvergadering, enz., enz.
    •    Kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt € 25,00 voor een hoofdlidmaatschap en € 12,50 voor het lidmaatschap van een huisgenoot (gezinslidmaatschap) Inschrijfgeld eenmalig € 5,00 per persoon. Indien een incassomachtiging wordt afgegeven is het inschrijfgeld € 3,00 per persoon. Minimum leeftijd lidmaatschap is 18 jaar. Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie de helft van de jaarcontributie plus het inschrijfgeld, mits tegelijkertijd de contributie voor het volgende kalenderjaar wordt voldaan. (dus Hoofdlid € 12,50 + 25 + 5 = € 42,50. Gezinslid € 6,25 + 12,50 + 5 = €23,75)
U vindt een inschrijfformulier in de DOWNLOADS
Bank rekening: NL98 RABO 0150 2552 68   t.g.v. Penningmeester ATCN

Informatie voor de buitenlandse leden:
BIC: RABONL2U