Lidmaatschap

Als U geïnteresseerd bent in de Airedale Terrier, kunt U lid worden van de Airedale Terrier Club Nederland.

Aan onze leden bieden wij:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt € 25,00 voor een hoofdlidmaatschap en € 12,50 voor het lidmaatschap van een huisgenoot (gezinslidmaatschap) Inschrijfgeld eenmalig € 5,00 per persoon. Indien een incassomachtiging wordt afgegeven is het inschrijfgeld € 3,00 per persoon. Minimum leeftijd lidmaatschap is 18 jaar.


Het lidmaatschap gaat  in 4 weken na eenmalige publicatie van uw naam /woonplaats in het eerstvolgende verenigingsblad. Gedurende welke 4 weken leden schriftelijk bezwaar tegen een voorgesteld aspirant-lid kunnen maken (Art. 4.7. Statuten)

Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie de helft van de jaarcontributie plus het inschrijfgeld, mits tegelijkertijd de contributie voor het volgende kalenderjaar wordt voldaan. (dus Hoofdlid € 12,50 + 25 + 5 = € 42,50. Gezinslid € 6,25 + 12,50 + 5 = €23,75)
U vindt een inschrijfformulier in de ATCN-documenten Bankrekening: NL98 RABO 0150 2552 68   t.g.v. Penningmeester ATCN
Informatie voor de buitenlandse leden: BIC: RABONL2U