Lidmaatschap

Als U geïnteresseerd bent in de Airedale Terrier, kunt U lid worden van de Airedale Terrier Club Nederland.

Aan onze leden bieden wij:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt € 27,50 voor een hoofdlidmaatschap en € 15,00 voor het lidmaatschap van een huisgenoot (gezinslidmaatschap,) plus het inschrijfgeld eenmalig € 5,00 per persoon. Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie de helft van bovengenoemde jaarcontributies, plus het inschrijfgeld.

Indien een incassomachtiging wordt afgegeven is het inschrijfgeld € 3,00 per persoon. Minimum leeftijd lidmaatschap is 18 jaar.

Het lidmaatschap gaat  in 4 weken na eenmalige publicatie van uw naam /woonplaats in het eerstvolgende verenigingsblad. Gedurende welke 4 weken leden schriftelijk bezwaar tegen een voorgesteld aspirant-lid kunnen maken (Art. 4.7. Statuten)
U vindt een inschrijfformulier in de ATCN-documenten Bankrekening: NL98 RABO 0150 2552 68   t.g.v. Penningmeester ATCN
Informatie voor de buitenlandse leden: BIC: RABONL2U