Clubblad

De A.T.C.N. geeft viermaal per jaar een clubblad uit met informatie en wetenswaardigheden over de kynologie in het algemeen, maar vooral over de Airedale Terrier.
In het clubblad worden interessante en onderhoudende artikelen geplaatst.
De agenda van de A.T.C.N. staat erin en de geplande activiteiten worden aangekondigd.
De uitslagen van alle Nederlandse tentoonstellingen en de eigen (kampioenschaps)clubmatch worden vermeld,
aangevuld met de volledige beoordelingen van de keurmeester.