Inschrijfformulier Lidmaatschap

Eventueel kunt u ook gebruik maken van dit PDF-document.

De contributie bedraagt € 25,00 voor het hoofdlidmaatschap en € 12,50 voor het eventuele lidmaatschap van een huisgenoot (gezinslidmaatschap). Als u dit jaar een pup gekocht hebt bij één van de bij de ATCN aangesloten kennels is het lidmaatschap voor dit jaar kosteloos.
Bij aanmelding na 30 juni bedraagt de contributie de helft van bovengenoemde jaarcontributies, mits tegelijkertijd de contributie voor het volgend kalenderjaar wordt voldaan. Het inschrijfgeld is eenmalig € 3,00 per persoon.
Indien U geen gebruik maakt van de incassomachtiging is het inschrijfgeld eenmalig € 5,00 per persoon en wordt u verzocht de contributie en het inschrijfgeld over te maken op bankrekening NL98 RABO 0150 2552 68.

Door opgave van uw rekeningnummer geeft u toestemming aan de A.T.C.N. om een doorlopende incasso-opdracht te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie.

DOORLOPENDE INCASSO. Incassant ID: NL53ATC405316790000
Wilt u het voor ons en uzelf makkelijk maken? Door hieronder uw IBAN nummer in te vullen, geeft u een doorlopende incasso machtiging af.