Inschrijving

Inschrijfformulier Kampioenschapsclubmatch, 25 mei 2019

(Entry Championship Club Match, May 25th 2019)

LET OP:
U ontvangt direct na verzending een bevestiging. Zo niet, neem dan contact op met secretariaat@airedaleterrierclub.nl

ATTENTION:
You will receive confirmation directly after application. If not, please contact secretariaat@airedaleterrierclub.nl.

 

** Kopie gerechtigheidsverklaring/kampioenschap meesturen. Indien niet bijgesloten wordt de hond in de openklas ingeschreven.
** Copy of statement of the ruling organisation or copy championship must be included. If not enclosed the dog will be entered in open class.

Indien ja, dierenartsverklaring in Europees Paspoort meenemen.
(If yes, please bring proof of veterinary in the European passport.)

Het verschuldigde bedrag dient gelijktijdig met het inzenden van het formulier te worden betaald:
Bankrekening Rabo NL98 RABO 0150 2552 68 t.n.v. Penningmeester ATCN

(The amount due must be paid at the same time the entry form is sent.
Bank account Rabo NL98 RABO 0150 2552 68, BIC RABONL2U attn. Treasurer ATCN
Foreign participants are allowed to pay cash upon arrival at the show.)

Het tentoonstellingsreglement, de regels uit het KR van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de FCI zijn van toepassing. Deze regels zijn een onderdeel van dit inschrijfformulier. Door in te zenden verklaart u bekend te zijn met deze regels en deze te accepteren. Inzenden van het formulier staat gelijk aan ondertekening hiervan.

(The show regulations, the rules of the Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland and the FCI are in force. These rules are to be considered as part of this entry form. By sending in this form you state to know and accept those rules. Sending in the form is considered the same as your signature.)

U ontvangt direct na verzending een bevestiging. Zo niet, neem dan contact op met secretariaat@airedaleterrierclub.nl.
You will receive confirmation directly after application. If not, please contact secretariaat@airedaleterrierclub.nl.